Vassleidning Lindås gravplass-Lindåshallen

Lindås
Sted: 
Lindås
Oppdragsgiver: 
Alver kommune
Anleggstid: 
Sommeren 2020-våren 2021
Merknadsfrist: 
Fredag, 13. mars 2020

Alver kommune skal bygge ny hovedvannledning mellom Lindås gravplass og Lindåshallen. Strekningen omfatter Kolåsvegen-Fonnebostvegen-Lindåsvegen og Veråsvegen. Vannledning vil erstatte dagens ledning langs Lindåsvegen.
Framtidig vei i utvidet Lindås gravplass blir planert over rørledning.