Rådgivende ingeniører

Haugen VVA AS er et uavhengig rådgivningsmiljø som tilbyr tjenester innen teknisk samfunnsplanlegging, hovedsakelig innen fagområdene vei-, vann- og avløpsteknikk.

Les mer

vei

Prosjektering av veianlegg omfatter dimensjonering av veier i henhold til Vegdirektoratets Håndbok N100 – Vei- og gateutforming og kommunale veinormer.

Vann– og Avløpsteknikk

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, plan og lengdeprofil og detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør.

VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv

VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv

Vann- og avløpsanlegg Myrvollane-Moldekleiv, HåtuftvegenSted: Håtuftvegen og Melandsvegen - Alver kommune  Oppdragsgiver: Alver kommune - Teknisk forvaltning og drift Anleggstid: Oppstart vinteren 2023/2024 - antatt ferdigstillelse til sommeren 2025 Merknadsfrist:...

les mer