Rådgivende ingeniører

Haugen VVA AS er et uavhengig rådgivningsmiljø som tilbyr tjenester innen teknisk samfunnsplanlegging, hovedsakelig innen fagområdene veg-, vann- og avløpsteknikk.

Les mer

veg

Prosjektering av veganlegg omfatter dimensjonering av veger i henhold til Vegdirektoratets Håndbok N100 – Veg- og gateutforming og kommunale vegnormer.

Vann– og Avløpsteknikk

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, plan og lengdeprofil og detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør.

Fyllingsnes - Litlevågsbrotet. Avløpsanlegg og parkeringsplass

Fyllingsnes – Litlevågsbrotet. Avløpsanlegg og parkeringsplass

Fyllingsnes - Litlevågsbrotet. Avløpsanlegg og parkeringsplass

Sted: Fyllingsnesvegen - Litlevågsbrotet

Oppdragsgiver: Alver kommune - Teknisk forvaltning og drift

...
Les mer
Skansen Vest, Herdla, VVA-anlegg

Skansen Vest, Herdla, VVA-anlegg

Skansen Vest, Herdla, VVA-anlegg

Sted: Håpolden, Herdla

Oppdragsgiver: HEFI Eiendom AS

Anleggstid: 2020 - 2021

Merknadsfrist: Fredag, 15. november 2019

...
Les mer
Vassleidning Lindås gravplass-Lindåshallen

Vassleidning Lindås gravplass-Lindåshallen

Vassleidning Lindås gravplass-Lindåshallen

Sted: Lindås

Oppdragsgiver: Alver kommune

Anleggstid:Sommeren 2020-våren 2021

Merknadsfrist: Fredag, 13. mars 2020

Alver kommune ...
Les mer