Rådgivende ingeniører

Haugen VVA AS er et uavhengig rådgivningsmiljø som tilbyr tjenester innen teknisk samfunnsplanlegging, hovedsakelig innen fagområdene veg-, vann- og avløpsteknikk.

Les mer

veg

Prosjektering av veganlegg omfatter dimensjonering av veger i henhold til Vegdirektoratets Håndbok N100 – Veg- og gateutforming og kommunale vegnormer.

Vann– og Avløpsteknikk

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, plan og lengdeprofil og detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør.

Rosenlundveien boligfelt

Rosenlundveien boligfelt B4 Sted: Fyllingsdalen - Krohnegården / Rosenlundveien Oppdragsgiver: Rosenlund Utvikling AS Anleggstid: Sommeren 2021-våren 2022 Merknadsfrist: Tirsdag 16 ...
Les mer

Fyllingsnes – Litlevågsbrotet. Avløpsanlegg og parkeringsplass

Fyllingsnes - Litlevågsbrotet. Avløpsanlegg og parkeringsplass Sted: Fyllingsnesvegen - Litlevågsbrotet Oppdragsgiver: Alver kommune - Teknisk forvaltning og drift Anleggstid: Våren ...
Les mer

Skansen Vest, Herdla, VVA-anlegg

Skansen Vest, Herdla, VVA-anlegg Sted: Håpolden, Herdla Oppdragsgiver: HEFI Eiendom AS Anleggstid: 2020 - 2021 Merknadsfrist: Fredag, 15. november 2019 ...
Les mer