Rådgivende ingeniører

Haugen VVA AS er et uavhengig rådgivningsmiljø som tilbyr tjenester innen teknisk samfunnsplanlegging, hovedsakelig innen fagområdene vei-, vann- og avløpsteknikk.

Les mer

vei

Prosjektering av veianlegg omfatter dimensjonering av veier i henhold til Vegdirektoratets Håndbok N100 – Vei- og gateutforming og kommunale veinormer.

Vann– og Avløpsteknikk

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, plan og lengdeprofil og detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør.

Nygårdslien boligfelt – vei-, vann- og avløpsanlegg trinn 1

Nygårdslien boligfelt - VVA-anlegg trinn 1Sted: Haustbeitet-Nygårdslien, Bergen kommune Oppdragsgiver: Nygårdslien Utvikling AS Anleggstid: Høst 2022 - sommer 2024 ...
Les mer

Solbakken Panorama – Vei- og VA-anlegg

Vei- og VA-anlegg Solbakken Panorama Sted: Solbakken Oppdragsgiver: Solbakken Panorama AS Anleggstid: Ikke fastsatt. Merknadsfrist: Mandag, 20. mai ...
Les mer

Vannledning Radøyvegen, Ishuset-Birkeland-Hella

Vannledning Ishuset - Byrkjeland - Hella Sted: Radøyvegen Oppdragsgiver: Alver kommune - Teknisk forvaltning og drift Anleggstid: Sommer/høst ...
Les mer