Rådgivende ingeniører

Haugen VVA AS er et uavhengig rådgivningsmiljø som tilbyr tjenester innen teknisk samfunnsplanlegging, hovedsakelig innen fagområdene veg-, vann- og avløpsteknikk.

Les mer

veg

Prosjektering av veganlegg omfatter dimensjonering av veger i henhold til Vegdirektoratets Håndbok N100 – Veg- og gateutforming og kommunale vegnormer.

Vann– og Avløpsteknikk

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, plan og lengdeprofil og detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør.

Vassleidning Lindås gravplass-Lindåshallen

Vassleidning Lindås gravplass-Lindåshallen

Vassleidning Lindås gravplass-Lindåshallen

Sted: Lindås

Oppdragsgiver: Alver kommune

Anleggstid:Sommeren 2020-våren 2021

Merknadsfrist: Fredag, 13. mars 2020

Alver kommune ...
Les mer

Halhjemsmarka 3, boligfelt B2

Halhjemsmarka 3, boligfelt B2

Halhjemsmarka 3, boligfelt B2

Sted: Bjørnafjorden - Halhjemsmarka

Oppdragsgiver: Bjørnafjorden - Halhjemsmarka

Anleggstid: Høsten 2020-sommer 2021

Merknadsfrist: Fredag, 3. juli ...
Les mer

Korsnesvegen - fortau

Korsnesvegen – fortau

Korsnesvegen - fortau

Oppdragsgiver: Bergen kommune - Bymiljøetaten

Anleggstid: Høsten 2020 - sommeren 2021

Merknadsfrist: Onsdag, 26 ...
Les mer