Rådgivende ingeniører

Haugen VVA AS er et uavhengig rådgivningsmiljø som tilbyr tjenester innen teknisk samfunnsplanlegging, hovedsakelig innen fagområdene veg-, vann- og avløpsteknikk.

Les mer

veg

Prosjektering av veganlegg omfatter dimensjonering av veger i henhold til Vegdirektoratets Håndbok N100 – Veg- og gateutforming og kommunale vegnormer.

Vann– og Avløpsteknikk

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, plan og lengdeprofil og detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør.

Rosenlundveien boligfelt

Rosenlundveien boligfelt

Rosenlundveien boligfelt B4

Sted: Fyllingsdalen - Krohnegården / Rosenlundveien

Oppdragsgiver: Rosenlund Utvikling AS

Anleggstid: Sommeren 2021-våren 2022

Merknadsfrist: Tirsdag 16 ...
Les mer

Fyllingsnes - Litlevågsbrotet. Avløpsanlegg og parkeringsplass

Fyllingsnes – Litlevågsbrotet. Avløpsanlegg og parkeringsplass

Fyllingsnes - Litlevågsbrotet. Avløpsanlegg og parkeringsplass

Sted: Fyllingsnesvegen - Litlevågsbrotet

Oppdragsgiver: Alver kommune - Teknisk forvaltning og drift

...
Les mer
Skansen Vest, Herdla, VVA-anlegg

Skansen Vest, Herdla, VVA-anlegg

Skansen Vest, Herdla, VVA-anlegg

Sted: Håpolden, Herdla

Oppdragsgiver: HEFI Eiendom AS

Anleggstid: 2020 - 2021

Merknadsfrist: Fredag, 15. november 2019

...
Les mer