Øvre Krohnåsen 4

Sted: 
Fana - Øvre Krohnåsen
Oppdragsgiver: 
Gravdal Prosjektuvikling AS - Øvre Krohnåsen AS
Anleggstid: 
høsten 2017 - sommeren 2018
Merknadsfrist: 
Onsdag, 5. juli 2017

Prosjektet omfatter bygging av veg-, vann- og avløpsanlegg i boligprosjektet Øvre Krohnåsen 4. Vegkrysset Krohnåsvegen / Øvre Krohnåsen omlegges og vegen Øvre Krohnåsen utvides med fortau i henhold til godkjent reguleringsplan. Vann- og avløpsledning tilknyttes kommunalt ledningsnett i Krohnåsvegen og legges fram til nytt leilighetsbygg. I tillegg skal utomhusanlegg med lekeplass opparbeides på eiendommen.