Alverflaten boligfelt og næringsområde

Alverflaten
Sted: 
Alvervegen
Oppdragsgiver: 
Bolig og Eiendom AS - Romarheim AS
Anleggstid: 
Sommeren 2019-vår/sommer 2020
Merknadsfrist: 
Torsdag, 9. mai 2019

Tilrettelegging av Breimyra boligfelt og Alverflaten næringsområdet ved bygging av veg-, vann- og avløpsanlegg i henhold til godkjente reguleringsplaner.