Angeltveitvegen veg og VA-anlegg

Sted: 
Angeltveit, Fjell kommune
Oppdragsgiver: 
Fjell kommune og FjellVAR AS
Anleggstid: 
2013
Merknadsfrist: 
Fredag, 1. mars 2013

I forbindelse med opparbeiding av nytt boligfelt skal kommunal veg Angeltveitvegen utbedres og det skal opparbeides fortau langs vegen, totalt ca 500m. Det skal også etableres vann- og avløpsledninger i fortau. I tillegg skal etablering av ledningsanlegget legge til rette for tilknytning av eksisterende boliger. Forventet oppstart våren 2013.