Boklok Leikvang

Leikvangvegen
Sted: 
Leikvangvegen, Breistein
Oppdragsgiver: 
Skanska Bolig AS
Merknadsfrist: 
Mandag, 10. mars 2014

I forbindelse med tilrettelegging av boligområdet Haukåsrinden, Boklok Leikvang skal Skanska Bolig AS utvide Leikvangvegen og bygge nytt vegkryss i Breisteinvegen i henhold til godkjent reguleringsplan. Ny vann- og avløpsledning legges mellom kommunalt ledningsnett i Breisteinvegen og nytt boligområde.

Forventet oppstart på anleggsarbeidene er juni 2014.