Eidesjøen gnr. 42 bnr. 75. Opparbeiding VVA-anlegg.

Sted: 
Eidesjøen, Sund kommune
Oppdragsgiver: 
Husbyggerens Innkjøpskontor AS
Anleggstid: 
2017
Merknadsfrist: 
Onsdag, 25. januar 2017

Tiltaket gjelder opparbeiding av veger, gangveger og vann- og avløpsanlegg for nytt boligfelt. Tiltaket skal tilrettelegge for fremtidig utbygging av boligtomter. Arealet er regulert i reguleringsplan 1245_20070003. Planen legger til rette for boligbygging. Dette tiltaket gjelder infrastruktur på den delen av reguleringsplanen som ligger på gnr. 42 bnr. 75. Veger opparbeides i henhold til reguleringsplanen.
Naboer til tiltaket vil bli varslet skriftlig.