Gangveg og avløpsledning Lonavegen-Smålonane

Sted: 
Lonavegen, Straume, Fjell kommune
Oppdragsgiver: 
FjellVAR AS
Anleggstid: 
høsten 2017 - våren 2018
Merknadsfrist: 
Tirsdag, 19. september 2017

Prosjektet gjelder opparbeiding av gangveg mellom Lonavegen og Smålonane, og etablering av ø400mm avløpsledning i trase for gangveg.
Omsøkt trase for gangveg avviker fra regulert trase, pga. ønske om å etablere gangvegen tilpasset dagens terreng og ikke i hht. regulert trase som krever et mye større omfang av oppfylling av terrenget.
I byggesøknaden søkes det om dispensasjon fra plassering av gangveg og arealformål.