Kløve. Sveene bustadfelt

Sted: 
Høghøyen - Lindås kommune
Oppdragsgiver: 
Lindås Tomteselskap
Merknadsfrist: 
Fredag, 10. april 2015

Lindås Tomteselskap AS skal i samarbeid med Kløvheim bygdelag tilrettelegge inntil 11 boligtomter i delfelt B4-B6 i reguleringsplanområdet Sveene bustadfelt. Veg-, vann- og avløpsanlegg bygges som vist på tekniske planer.

Berørte naboer er varslet skriftlig.