Kloakksanering Knarvik fergekai-Solbakken renseanlegg

Sted: 
Knarvik - Klubbadalen og Kvassnesvegen
Oppdragsgiver: 
Lindås kommune
Anleggstid: 
Høsten 2013-Våren 2014
Merknadsfrist: 
Onsdag, 4. september 2013

Lindås kommune - Teknisk drift skal sanere utslippsledninger til sjø ved montering av pumpestasjon på Knarvik kai og legge rørledninger fram til Solbakken renseanlegg i Kvassnesvegen. Ny hovedvannledning legges mellom Klubben og Knarvik kai.

PDF vedlegg: