Kolabakkane VA-anlegg

Kolabakkane
Sted: 
Kolabakkane, Os kommune
Oppdragsgiver: 
Os kommune, v/Prosjektavdelinga
Anleggstid: 
2019
Merknadsfrist: 
Mandag, 14. oktober 2019

Etablering av jordvoll og parkeringsplass langs Kolabakkane. Dispensasjonsøknad fra byggegrense fylkesveg.