Krekjebærneset renseanlegg, Veg og VA-anlegg.

Sted: 
Krekjebærneset, Ågotnes, Fjell kommune
Oppdragsgiver: 
FjellVAR AS
Anleggstid: 
2017-2018
Merknadsfrist: 
Fredag, 23. juni 2017

Tiltaket gjelder opparbeiding av fortau langs Naustvikvegen og Vintraleitet, ny veg til fremtidig renseanlegg og grovplanering av areal for fremtidig renseanlegg. Naustvikvegen skal utbedres med fortau frem til krysset med Vintraleitet. Vegen Vintraleitet skal utbedres og langs vegen skal det etableres fortau. Det skal bygges ny veg ned til fremtidig renseanlegg fra Vintraleitet. Arealet som er regulert for renseanlegg skal grovplaneres og tilrettelegges for fremtidig utbygging. Det skal etableres nye vann og avløpsledninger i fortauet fra fylkesvegen og frem til det fremtidige renseanlegget på Krekjebærneset. Utbedring av eksisterende veger, bygging av ny veg til renseanlegg og planering av areal for fremtidig renseanlegg skal utføres i henhold til godkjent reguleringsplan, planid: 20130016.
Naboer til tiltaket vil bli varslet skriftlig.