Kubbaleitet bustadområde

Sted: 
Isdalstøbakken
Oppdragsgiver: 
Sommerro Panorama AS
Anleggstid: 
Våren 2018-høsten 2019
Merknadsfrist: 
Onsdag, 2. mai 2018

Tiltaket omfatter 2. byggetrinn av veg-, vann- og avløpsanlegg i Kubbaleitet boligområde. Infrastruktur bygges fram til delfelt BK1, BF2, BF3, BB1 og BB3.