Møllendalsveien – trafikksikringstiltak

Sted: 
Bergen kommune
Oppdragsgiver: 
Bergen kommune – Trafikketaten
Anleggstid: 
2013-2015

Bygging av gang- og sykkelveg langs Møllendalsveien. Første byggetrinn, mellom Møllendalsveien nr. 63 og 70, er startet. Andre byggetrinn, langs Neptun Motorbåtforening, har planlagt oppstart i andre kvartal 2014 .