Osstølen (Sveo) boligfelt

Sted: 
Sveo, Os kommune
Oppdragsgiver: 
Osstølen utbygging AS, Clemens tomteutvikling AS og Block Watne AS
Merknadsfrist: 
Fredag, 26. februar 2016

Opparbeiding av teknisk infrastruktur som veger, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg for nye boligfelt.

Reguleringsplan ID : 19700102

Naboer til tiltaket blir varslet skriftlig.