Pumpestasjon Søre Bildøy

Steinsvika, Søre Bildøy
Sted: 
Steinsvika, Søre Bildøy
Oppdragsgiver: 
FjellVAR AS
Anleggstid: 
høst 2016
Merknadsfrist: 
Mandag, 29. september 2014

FjellVAR AS skal sanere eksisterende slamavskiller i Steinsvika, Søre Bildøy, og etablere ny kloakkpumpestasjon. Som del av anleggsarbeidet skal det legges ledninger ut i sjøen for sammenkobling med pumpeledning fra Foldnes og dykket ledning fra Straume sør. Tiltaket er i samsvar med Fjell kommune og FjellVAR AS sin strategi for avløpshåndtering i kommunen.

Anlegget hadde oppstart sommer 2016 og vil avsluttes ved slutten av 2016.