Rønhovde bustadfelt

Runnhovda
Sted: 
Runnhovda - Valestrandsfossen
Oppdragsgiver: 
Rønhovde Eiendom AS
Merknadsfrist: 
Fredag, 6. juli 2018

Bygging av veg-, vann- og avløpsanlegg i nytt boligfelt Rønhovde i Osterøy kommune. Første byggetrinn omfatter videreføring av Veg Runnhovda inn i nytt boligfelt i henhold til godkjent reguleringsplan. Boligfeltet vil tilrettelegge for bygging av ca. 50 nye boliger. Det skal etableres nytt vann- og avløpsanlegg for det nye bustadfeltet.