Sanering avkjørsler Skagevegen

Sted: 
Skagevegen 33b-37
Oppdragsgiver: 
Statens vegvesen Region vest
Anleggstid: 
Høst 2016-Vinter 2017
Merknadsfrist: 
Onsdag, 26. oktober 2016

Utbedring av eksisterende adkomstveg og opparbeiding av ny adkomstveg for at eksisterende avkjørsler fra Skagevegen 33B, 35 og 37 direkte mot Skagevegen kan saneres.
Adkomstveg etableres etter godkjent reguleringsplan planid 1201_6800006.
Naboer til tiltaket blir varslet skriftlig.

PDF vedlegg: