Sjøvold bustadfelt

Sted: 
Seim - Lurevegen
Oppdragsgiver: 
Seim Eiendomsutvikling AS
Anleggstid: 
høsten 2017 - sommeren 2018
Merknadsfrist: 
Tirsdag, 15. august 2017

Bygging av veg-, vann- og avløpsanlegg i Sjøvold bustadfelt med til sammen 5 eneboliger og 2 firemannsboliger.