Stigen. VA-anlegg i hyttefelt

Nedre Stiaberget
Sted: 
Nordre Drotningsvik - Nedre Stiaberget
Oppdragsgiver: 
Velforeningen Stigen
Anleggstid: 
2018-2019
Merknadsfrist: 
Mandag, 19. februar 2018

Tilknytning av fritidsboliger i hyttefeltet Stigen - Nedre Stiaberget til kommunalt vann- og avløpsnett. Legging av vann- og avløpsledning fra Nedre Stiaberget og i gangsti fram til eiendommene. Felles privat pumpestasjon monteres i hyttefeltet. Gangsti opprustes over rørledninger.