Strømme Gård Boligområde

Sted: 
Bjørgeveien-Vassteigen, Fyllingsdalen bydel i Bergen kommune
Oppdragsgiver: 
Vestlandske Boligbyggelag
Anleggstid: 
2013-2016
Merknadsfrist: 
Fredag, 1. mars 2013

Tilrettelegging av veg-, vann- og avløpsanlegg i to byggetrinn. Eneboligfelt B22-B27, med atkomst fra Vassteigen, starter våren 2013. Resterende boligfelt, med nytt vegkryss i Bjørgeveien, starter våren 2014. Tiltaket omfatter omlegging av hovedvannledninger og bygging av nytt vegkryss i Bjørgeveien.