Straume Sør boligfelt VVA-anlegg

Sted: 
Lonavegen/Geitevikja
Oppdragsgiver: 
Fjell Miljøbygg AS
Anleggstid: 
høst 2016
Merknadsfrist: 
Fredag, 10. januar 2014

Reguleringsplan

Plan nr. 1246_20080011

Tiltak

Opparbeiding av veg-, vann- og avløpsanlegg for boligfelt i hht. reguleringsplan.