Utbedring av Fv 365 Vågenessvingen

Vågenessvingen
Sted: 
Valestrandsfossen
Oppdragsgiver: 
Rønhovde Eiendom AS
Anleggstid: 
2018
Merknadsfrist: 
Onsdag, 21. mars 2018

Tiltaket går ut på å utbedre svingen med nytt fortau bredde 2,5m. Utbedringen medfører omlegging av tilkomstveg til gnr/bnr 135/61 m.fl.

PDF vedlegg: