Kunngjøringer

Informasjon om prosjekter som er nabovarslet eller som er under utførelse. Under hvert prosjekt finnes linker til tekniske planer.

VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv

VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv

Vann- og avløpsanlegg Myrvollane-Moldekleiv, HåtuftvegenSted: Håtuftvegen og Melandsvegen - Alver kommune  Oppdragsgiver: Alver kommune - Teknisk forvaltning og drift Anleggstid: Oppstart vinteren 2023/2024 - antatt ferdigstillelse til sommeren 2025 Merknadsfrist:...

les mer
Solbakken Panorama – Vei- og VA-anlegg

Solbakken Panorama – Vei- og VA-anlegg

Vei- og VA-anlegg Solbakken Panorama Sted: Solbakken Oppdragsgiver: Solbakken Panorama AS Anleggstid: Ikke fastsatt. Merknadsfrist: Mandag, 20. mai 2022 Etablering av veianlegg i hht. reguleringsplan id 20060200. Gjelder vei med tilhørende fortau, o_Kv1, o_Kv2, f_V2,...

les mer
Vannledning Radøyvegen, Ishuset-Birkeland-Hella

Vannledning Radøyvegen, Ishuset-Birkeland-Hella

Vannledning Ishuset - Byrkjeland - Hella Sted: Radøyvegen Oppdragsgiver: Alver kommune - Teknisk forvaltning og drift Anleggstid: Sommer/høst 2022-sommer 2023 Merknadsfrist: Mandag, 14. mars 2022 Legging av ny hovedvannledning mellom Hellandsvegen og Grindheimsvegen....

les mer
Rosenlundveien boligfelt

Rosenlundveien boligfelt

Rosenlundveien boligfelt B4 Sted: Fyllingsdalen - Krohnegården / Rosenlundveien Oppdragsgiver: Rosenlund Utvikling AS Anleggstid: Sommeren 2021-våren 2022 Merknadsfrist: Tirsdag 16. februar 2021 Tilrettelegging av boligfelt B4 i Rosenlundveien ved bygging av vei-,...

les mer

Design og utvikling av Destillert Reklame.