Alverflaten boligfelt og næringsområde

Sted: Alvervegen

Oppdragsgiver: Bolig og Eiendom AS – Romarheim AS

Anleggstid: Sommeren 2019-vår/sommer 2020

Merknadsfrist: Torsdag, 9. mai 2019

Tilrettelegging av Breimyra boligfelt og Alverflaten næringsområdet ved bygging av vei-, vann- og avløpsanlegg i henhold til godkjente reguleringsplaner.

PDF vedlegg: Veiplan, Vann- og avløpsplan