Fyllingsnes – Litlevågsbrotet. Avløpsanlegg og parkeringsplass

Sted: Fyllingsnesvegen – Litlevågsbrotet

Oppdragsgiver: Alver kommune – Teknisk forvaltning og drift

Anleggstid: Våren 2021 – vinter 2021/2022

Merknadsfrist: Mandag 4. januar 2021

Bygging av parkeringsplass og gangvei til sjø i Litlevåg i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd. Atkomstvei til bolighus (Fyllingsnesvegen nr. 95) opprustes. Alver kommune skal etablere avløpsanlegg for eksisterende og nye boliger langs Fyllingsnesvegen og Litlevågsbrotet. Nytt renseanlegg monteres i ny parkeringsplass og utslippsledning til sjø legges i gangvei til Litlevågen og videre til utslipp i Osterfjorden.

PDF vedlegg: Veiplan, Vann- og avløpsplan