Statminister Michelsens veg 67

Galteråsen Næringspark – Alver

vei, vann- og avløpsanlegg

Sted: Galteråsen 10- Alver kommune 

Oppdragsgiver: Romarheim entreprenør AS

Anleggstid: Oppstart vinteren 2023/2024 – antatt ferdigstillelse til våren 2024

Merknadsfrist: Onsdag 13 november 2023

Det skal utføres grunnarbeider med planering av næringstomter. Samtidig skal veg-, vann- og avløpsanlegg etableres mellom Alvervegen (Alver næringsområdet) og Galteråsen nr. 10. Ny turveg gjennom planområdet vil bli bygd. Dagens turveg, nord for anleggsområdet, vil bli omlagt på deler av strekket.

Naboer til tiltaket er varslet med digital varsel via Altinn.

Vedlegg: Veiplan Vei normal profil og overbygning Vann- overvann- og avløpsplan Plan- og lengdeprofil vannledning Fylling/Sprengning plattform Jordfylling mot regulert grensen Tverrprofiler veg og plattform