Kolabakkane VA-anlegg

Sted: Kolabakkane, Os kommune

Oppdragsgiver: Os kommune, v/Prosjektavdelinga

Anleggstid: 2019

Merknadsfrist: Mandag, 14. oktober 2019

Etablering av jordvoll og parkeringsplass langs Kolabakkane. Dispensasjonsøknad fra byggegrense fylkesvei.

PDF vedlegg: Plan jordvoll og parkering, Snitt jordvoll