Korsnesvegen – fortau

Oppdragsgiver: Bergen kommune – Bymiljøetaten

Anleggstid: Høsten 2020 – sommeren 2021

Merknadsfrist: Onsdag, 26. august 2020

Bergen kommune – Bymiljøetaten skal trafikksikre Korsnesvegen, mellom Krokeidevegen og Krokeide videregående skole, med bygging av fortau. I tillegg skal veibanen utvides. På deler av vegstrekningen bygges fortauet på ny støttemur eller på betongdekke. Støttemurer bygges langs private eiendommer som erstatning for eksisterende mur eller for oppstøtting og planering av hage.

PDF vedlegg: Veiplan, Overvannsplan