Kubbaleitet bustadområde

Sted: Isdalstøbakken

Oppdragsgiver: Sommerro Panorama AS

Anleggstid: Våren 2018-høsten 2019

Merknadsfrist: Onsdag, 2. mai 2018

Tiltaket omfatter 2. byggetrinn av vei-, vann- og avløpsanlegg i Kubbaleitet boligområde. Infrastruktur bygges fram til delfelt BK1, BF2, BF3, BB1 og BB3.

PDF vedlegg: VeiplanVann- og avløpsplan