Lundestølen boligfelt. Veg-, vann- og avløpsanlegg

Lundestølen boligfelt. Veg-, vann- og avløpsanlegg

Sted: Lundestølen – Bjørnafjorden kommune 

Oppdragsgiver: OBOS Block Watne

Anleggstid: Oppstart i 2024

Merknadsfrist: Mandag 03. juli 2023

OBOS Block Watne skal bygge offentlig veg o_SKV med tilhørende fortau, privat veg f_SV3, parkeringsplasser f_SPP1-3 og renovasjonsanlegg, samt nytt vann- og avløpsanlegg, både offentlig og privat i henhold til reguleringsplan for Lundestølen med plan-ID: 20160900.

Naboer til tiltaket er varslet med digital varsel via Altinn.

Vedlegg: Vegplan, Vann- og avløpsplan og Reguleringsplankart