Statminister Michelsens veg 67

Paradis boligfelt KB4 – byggetrinn 2. Paradishagen

Sted: Statsminister Michelsens veg 67-67C- Bergen kommune 

Oppdragsgiver: Desyvfjell AS

Anleggstid: Oppstart vinteren 2023/2024 – antatt ferdigstillelse til våren 2025

Merknadsfrist: Mandag 30 oktober 2023

Andre byggetrinn av boligfeltet skal tilrettelegges med bygging av vei-, vann- og avløpsanlegg. Avkjørsel fra Statsminister Michelsens vei skal ombygges i henhold til godkjent reguleringsplan. Dagens veier skal utbedres med fortau på deler av strekket. I tillegg skal gangvei/turdrag vest for Gnr/Bnr. 13/1156 etableres. Nye vann- og avløpsledninger, samt fjernvarme og bossug, legges i veier.

Naboer til tiltaket er varslet med digital varsel via Altinn.

Vedlegg: Veiplan Vann- og avløpsplan