Rønhovde bustadfelt

Sted: Runnhovda – Valestrandsfossen

Oppdragsgiver: Rønhovde Eiendom AS

Merknadsfrist: Fredag, 6. juli 2018

Bygging av vei-, vann- og avløpsanlegg i nytt boligfelt Rønhovde i Osterøy kommune. Første byggetrinn omfatter videreføring av Vei Runnhovda inn i nytt boligfelt i henhold til godkjent reguleringsplan. Boligfeltet vil tilrettelegge for bygging av ca. 50 nye boliger. Det skal etableres nytt vann- og avløpsanlegg for det nye bustadfeltet.

PDF vedlegg: Veiplan byggetrinn 1, Vann- og avløpsplan byggetrinn 1