Rosenlundveien boligfelt B4

Sted: Fyllingsdalen – Krohnegården / Rosenlundveien

Oppdragsgiver: Rosenlund Utvikling AS

Anleggstid: Sommeren 2021-våren 2022

Merknadsfrist: Tirsdag 16. februar 2021

Tilrettelegging av boligfelt B4 i Rosenlundveien ved bygging av vei-, vann- og avløpsanlegg i henhold til godkjent reguleringsplan. Rosenlundveien omlegges med nytt veikryss i fylkesvei Krohnegården.

PDF vedlegg: Veiplan, Vann- og avløpsplan