Sykkeltiltak Nonnestien – mellom Nonnekloppen og Florida

Sted: Nygårdsgaten – Nonnestien, Bergen kommune

Oppdragsgiver: Bergen kommune – Bymiljøetaten

Anleggstid: Høst 2023 – sommer 2024

Merknadsfrist: Onsdag 31. mai 2023

Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal etablere sykkelvei langs Store Lungegårdsvann, som forlengelse av dagens sykkelvei ved broen Nonnekloppen/Bergen Brannstasjon og fram til fotgjengerundergang Nygårdsgaten/St. Paul Gymnas.

Prosjektet omfatter også brygge sør for St. Paul Gymnas og utkikkspunkt for fisk under Nygårdsbroen.

Naboer til tiltaket er varslet med digital varsel via Altinn.

PDF vedlegg: Landskapsplan, Illustrasjon 1Illustrasjon 2Illustrasjon 3, Illustrasjon 4 Illustrasjon 5 Illustrasjon 6