Lundestølen boligfelt. Veg-, vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsanlegg Myrvollane-Moldekleiv, Håtuftvegen

Sted: Håtuftvegen og Melandsvegen – Alver kommune 

Oppdragsgiver: Alver kommune – Teknisk forvaltning og drift

Anleggstid: Oppstart vinteren 2023/2024 – antatt ferdigstillelse til sommeren 2025

Merknadsfrist: Mandag 21. augst 2023

Alver kommune skal bygge ny hovedvannledning og avløpsanlegg mellom Grasdal ungdomshus og Ådlandsvegen, samt til Grågotene langs Melandsvegen. To avløpspumpestasjoner inngår i prosjektet.

Naboer til tiltaket er varslet med digital varsel via Altinn.

Vedlegg: Vegplan atkomstveg pumpestasjon Grasdal, Plan planering langs Melandsvegen, Plan parkeringsplass Grasdal ungdomshus, Vann- og avløpsplan, Vann- og avløpsplan (M=1:1000) og Plan anleggsområde