Vannledning Ishuset – Byrkjeland – Hella

Sted: Radøyvegen

Oppdragsgiver: Alver kommune – Teknisk forvaltning og drift

Anleggstid: Sommer/høst 2022-sommer 2023

Merknadsfrist: Mandag, 14. mars 2022

Legging av ny hovedvannledning mellom Hellandsvegen og Grindheimsvegen. Vil erstatte dagens rørledning langs Radøyvegen.

PDF vedlegg: Vann- og avløpsplan – oversikt, Vann- og avløpsplan