Vassleidning Lindås gravplass-Lindåshallen

Sted: Lindås

Oppdragsgiver: Alver kommune

Anleggstid:Sommeren 2020-våren 2021

Merknadsfrist: Fredag, 13. mars 2020

Alver kommune skal bygge ny hovedvannledning mellom Lindås gravplass og Lindåshallen. Strekningen omfatter Kolåsvegen-Fonnebostvegen-Lindåsvegen og Veråsvegen. Vannledning vil erstatte dagens ledning langs Lindåsvegen. Framtidig vei i utvidet Lindås gravplass blir planert over rørledning.

PDF vedlegg: Veiplan, Vann- og avløpsplan, Ledningsplan og profil Lindås gravplass, Ledningsplan og profil Lindåshallen