Om oss

Rådgivende ingeniører

 

 Haugen VVA AS er et uavhengig rådgivningsmiljø som tilbyr tjenester innen teknisk samfunnsplanlegging, hovedsakelig innen fagområdene vei-, vann- og avløpsteknikk. Firmaet ble stiftet i 2013 og er en videreføring av virksomheten i Sivilingeniør Arne Haugen VVA-prosjektering, som har drevet innen bransjen siden 1996.

Med lang erfaring innen rådgivningstjenester for teknisk infrastruktur, både for private og offentlige oppdragsgivere, har vi gjennom årenes løp opparbeidet oss en solid posisjon i markedet i Bergensregionen. Firmaet har spesialisert seg på prosjektering av vei-, vann- og avløpsanlegg i boligfelt, industriområder og veiprosjekter som inkluderer vann- og avløpsanlegg. Dette er infrastruktur som ofte henger nøye sammen med hverandre, og vi ser det derfor som meget nyttig og effektivt å kunne utføre disse tjenestene samlet. Ved oppdrag som krever større ressurser eller kompetanse innen andre fagfelt, har vi en rekke samarbeidspartnere som vi benytter, f. eks. innen konstruksjonsteknikk, arealplanlegging og arkitektur.

Vi innehar sentral godkjenning innen fagområdene:

– ansvarlig søker i tiltaksklasse 2

– prosjektering av vei, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

 – prosjektering vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3

– prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1.

Våre oppdrag ligger hovedsakelig i Hordaland, med Bergen og omegnskommunene som kjerneområder. Oppdragsgivere er kommuner, private utbyggere og privatpersoner.

Haugen VVA AS skal være en foretrukket samarbeidspartner innenfor vårt fagfelt, og dette oppnår vi med å ha høy faglig kompetanse, nær kontakt og samarbeid mellom oppdragsgiver og rådgiver, korte beslutningsveier, og effektiv og rask responstid. Vi setter kundene i fokus og følger prinsippet et prosjekt – en ingeniør. Prosjektering av både vei-, vann- og avløpsanlegg utføres av samme person.

Tjenester

Vi bistår med utarbeiding av forprosjekter, kostnadskalkyler, rammeplan for vann- og avløpsanlegg, tekniske byggeplaner, konkurransegrunnlag, gjennomføring av tilbuds-/anbudsinnhenting, og kontakt med offentlige myndigheter i forbindelse med søknader og godkjenning av prosjekter.

Design og utvikling av Destillert Reklame.