Slåtten Terrasse

Sted: 
Harald Sæveruds veg
Oppdragsgiver: 
Boetablering AS
Anleggstid: 
Høst 2016 - Vinter 2017
Merknadsfrist: 
Mandag, 8. august 2016

Opparbeiding av veg, vann og avløp til nye boliger.

Reguleringsplan ID: 1201_61720000

Naboer til tiltaket blir varslet skriftlig.