Vann og avløpsteknikk

Prosjektering av vann- og avløpsanlegg omfatter dimensjonering av rørledninger, plan og lengdeprofil og detaljer for kummer, ledningsgrøfter og rør.

Med stadig mer fokus på økte overvannsmengder, utfører vi prosjektering av overvannshåndtering. Dette inkluderer overvannsberegninger, dimensjonering av fordrøyningsmagasin for overvann og overvannsplaner med vannveier, infiltrasjonsareal og overvannsnett.

Design og utvikling av Destillert Reklame.